.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Doanh nghiệp in tư nhân đầu tiên tại Thái Bình.

   Công ty in Sơn Nam tự hào mang tên mình là tên của địa danh Thái Bình xưa (Trấn Sơn Nam hay xứ Sơn Nam là vùng đất phía nam Thăng Long từ thời Lê Sơ đến nhà Nguyễn). Đại diện cho những người con Thái Bình với truyền thống nhiệt tình, hăng hái, quyết tâm, kiên trì, cần cù sáng tạo, chịu thương chịu khó, thân thiện, cởi mở đã quyết tâm tạo dựng và thành lập.

   Từ ngày khởi dựng và thành lập công ty in Sơn Nam liên tục phấn đấu, thành công của in Sơn Nam luôn là niềm tự hào của những người con quê hương Thái Bình góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

   Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, duy trì sản xuất ổn định, từng bước đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, nắm bắt và áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới, nhằm mang lại chất lượng vượt trội cho sản phẩm là một trong những ưu tiên và là mục tiêu hàng đầu của in Sơn Nam.

   Thường xuyên chăm lo tạo việc làm, đồng thời liên tục ­đào tạo xây dựng một đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề chính quy đáp ứng nhu cầu mới của thị trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm in cũng là những nhiệm vụ trọng yếu của in Sơn Nam.

   Quan tâm mở rộng hợp tác liên kết với các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư, các đối tượng khách hàng, các nhà cung ứng thiết bị kỹ thuật, vật tư dịch vụ, làm cho sản phẩm của Công ty có được sự kết tinh khoa học và chính xác cũng là nhiệm vụ không thể thiếu đối với in Sơn Nam.