02273 833 338

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VỚI KHÁCH HÀNG

  • Luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tất cả khách hàng với chất lượng tốt nhất.
  • Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng.
  • Nỗ lực cao nhất góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho khách hàng.

VỚI ĐỐI TÁC

 Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, tin cậy, ổn định, lâu dài và cùng có lợi, hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

VỚI NHÂN VIÊN

 Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác phong làm việc, rèn luyện tính kiên trì, rèn luyện kỹ năng làm việc nhanh nhẹn với độ chính xác cao, lòng trung thành, có trách nhiệm với tập thể và công ty, phấn đấu trở thành những con người có tài có đức,

 Rèn luyện tính chân thành nhiệt tình gương mẫu với đồng nghiệp, phấn đấu ngày càng tốt hơn cho cuộc sống của và sự phát triển bền vững của công ty.
Từng bước đạt tiêu chuẩn, tạo cơ hội phát triển trên cơ sở hiệu quả công việc.

VỚI CỘNG ĐỒNG

 Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh. Luôn có trách nhiệm với xã hội, chấp hành luật pháp, xây dựng ý thức và trách niệm đối với xã hội “việc nhỏ ý nghĩa lớn”, thay đổi cách nhìn tích cực góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Hướng đến một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh