02273 833 338

Thành lập 25 tháng 01 năm 1995

   Trong nền kinh tế xã hội không thể thiếu sản phẩm từ in ấn, xác đinh được điều đó với khả năng cùng với sự quyết tâm của mình, 25 tháng 01 năm 1995 Công ty In Sơn Nam được thành lập tiền thân từ một tổ sản xuất giấy vở học sinh

   Công ty Sơn Nam là cụm từ ghép một phần của cụm từ địa danh Trấn Sơn Nam (là vùng đất phía nam Thăng Long từ thời Lê Sơ đến nhà Nguyễn).