02273 833 338

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

 In ấn nói chung, in OFFSET nói riêng là ngành công nghiệp không thể thiếu trong hoạt động xã hội, tất cả sản phẩm in đều góp phần ổn định và giúp cho xã hội phát triển. In Sơn Nam đang được khách hàng và đồng nghiệp đánh giá là đơn vị số 1 về in ấn trong khu vực.

 Bao bì, tem nhãn tốt sẽ góp phần thể hiện được chất lượng của hàng hóa, đồng thời thông qua sản phẩm in doanh nghiệp sẽ quản lý và cung cấp sản phẩm hàng hóa của mình được chính xác hơn v.v.
Với khả năng của mình cùng với sự phấn đấu, sản phẩm in của công ty in Sơn Nam chúng tôi ngay lập tức đáp ứng và phù hợp với các hiệp định tự do thương mại của Việt Nam với thế giới.

SỨ MỆNH

 Được ra đời vào năm 1995 thời kỳ đầu của ngành kinh tế thị trường, với sứ mệnh phục vụ khách hàng là trên hết, in Sơn Nam đã tự lựa chọn cho mình con đường đi lên: lấy chất lượng và uy tín là hàng đầu, phục vụ tốt hơn tất cả các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Nhu cầu in ấn càng ngày càng lớn không những trong nước và trên toàn thế giới, thị trường của in Sơn Nam sẽ lớn hơn, rộng hơn đó là sứ mệnh của mình.

 Cùng với sự phát triển của xã hội ngành in ấn cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Xác định được điều đó In Sơn Nam liên tục đầu tư thay đổi nâng cấp bước những bước vững chắc tạo được vị thế và lòng tin đối với khách hàng.  In Sơn Nam sẽ luôn và mãi mãi đồng hành cùng khách hàng